Marques d'Àmfores del Conventus TARraconensis

General

MaC-TAR – Marques d’Àmfores del Conventus TARraconensis

El projecte CITA (Corpus Internationale des Timbres Amphoriques) és un projecte de la UAI (Union Academique Internationale) per la catalogació de totes les marques d’àmfores antigues. Des de l’IEC, sota la direcció d’en Josep Guitart (Catedràtic de la UAB) s’estudien totes les marques d’àmfora procedents dels territoris de les ciutats romanes de la Catalunya actual.

Marca LAETI (Santa Caterina, Barcelona)

Marca LAETI (Santa Caterina, Barcelona)

De forma esglaonada, s’han anat estudiant diversos territoris de ciutats romanes, en què s’han documentat segells en àmfora tant de produccions de terrisseries locals com punts de consum d’àmfores produïdes en altres territoris ultramarins. D’aquesta manera, l’aportació de la recerca en marques d’àmfores antigues desenvolupada a Catalunya es converteix en una altra peça d’aquest enorme puzzle de produccions i consum d’àmfores que en el futur ens ajudarà a comprendre la complexitat de l’economia romana al llarg del temps.

Us donem la benvinguda a Projectes de recerca de l’IEC. Aquesta és la vostra primera entrada. Editeu-la o suprimiu-la, i després comenceu a publicar!